Jacht

Waar wordt op geschoten?

Waarschijnlijk het meeste op kraaien volgens reacties en brieven van de golfbaan. De nieuwe jager, vanaf 01-01-2016 op de baan, heeft een overeenkomst met de golfbaan en mag op een beperkt aantal soorten jagen. Onduidelijk blijft welke soorten dit zijn maar er is wel aangegeven dat dit ook soorten kunnen zijn die geen schade veroorzaken. Als voorbeelden werden gegeven nijlganzen en zieke hazen. Ook werd gesproken over afschot waarvoor de provincie ontheffing heeft gegeven. In theorie zou dit ook het ree kunnen zijn bij verkeersoverlast.

Omdat de jacht vroeg in de ochtend is of zeer laat op de dag is er nauwelijks controle mogelijk op wat er geschoten wordt. Onbekend is of er controle is vanuit de golfbaan.

Wanneer wordt er geschoten?

“Het jagen op onze terreinen gebeurt of zeer vroeg of zeer laat omdat gedurende de daguren door onze leden van de baan gebruik wordt gemaakt”, zo geeft de golfbaan aan. Leuk voor de buurt...

Door wie?

Maakt eigenlijk niet uit, de golfbaan heeft het jachtrecht verleend. Wel opmerkelijk is dat de huidige en vorige jager ook jagen in omliggende gebieden, dit kan verschillende belangen geven.

Levensbeschouwing?

Uitspraken en citaten wekken de indruk dat het niet alleen om schadebestrijding gaat. En dat lijkt ons niet de taak van een sportclub.

“Het doel is het beperken van de kraaienpopulatie teneinde het broedsel van zang- en weidevogels in onze gebieden en aangrenzende bossen te behouden.”

“In het gebied een wildstand te handhaven die enerzijds geen bedreiging vormt voor de spelelementen (tee, fairways, greens etc.) en de groene omgeving op het landgoed en anderzijds het wild een optimaal leven verschaft.”