Historie

De problemen zijn begonnen toen een paar jaar geleden het jachtrecht is verleend aan een buurman van de golfbaan die jager is. Vanaf 2016 heeft een andere jager het jachtrecht gekregen.

Vanaf 2013 zijn meerdere kraaien-schietdagen georganiseerd, ook in het broedseizoen.

Vanaf 2013 is er meerdere malen via e-mail en per brief aan de golfbaan aangegeven dat de jacht ongewenst is en overlast geeft.

Op 20 juli 2016 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen 2 leden van het bestuur van de golfbaan en 2 buurtbewoners, helaas zonder het resultaat dat de jacht stopt.

Op 2 september 2016 is per brief nog een laatste keer gevraagd te stoppen met de jacht en te zoeken naar alternatieven voor de jacht en preventie hiervan (emelten en engerlingen bestrijding).